Perenner

Perenner är fleråriga örtartade växter som vissnar ner varje år och börjar om på nytt på våren. En del perenner är vintergröna och behåller sina gröna blad på vintern. Det finns perenner som passar för alla tänkare växtplatser. Vi på Nilssons Plantskola har ett gediget sortiment av perenner. Prata med våra kunniga medarbetare för tips och råd!

Tänk på det här när du väljer perenner:

  • Väldränerad jord är viktigt eftersom perenner inte trivs när det är för vått på vintern och därför övervintrar sämre. Är jorden inte tillräckligt dränerad kan en förhöjd planteringsbädd fungera bra.

  • Plocka bort allt rot-ogräs innan plantering.
  • Porös jord som håller luft och vatten är att föredra. Sandjord kan förbättras med torv eller kompost. Lerig jord förbättras med grus eller Leca och barkmull.
  • Grundgödsla före plantering men perenner behöver också årlig tillskottsgödsling. Tänk på att för mycket näring kan skada dina växter.
  • Låga perenner ska planteras på 20-30 cm avstånd, medelhöga på 40-50 cm och höga på 60-70 cm.
  • Klipp ned överblommade och skräpiga perenner och komplettera med en lätt gödsling.
  • Klipp inte bort torra blad och stjälkar inför vintern. Ömtåliga och utsatta perenner kan täckas med granris.
  • Många perenner mår bra av att delas och planteras om med några års mellanrum. Bäst mår plantan om du delar den på våren eller hösten. I samband med delning och omplantering kan du förbättra och gödsla jorden. Pioner, brudslöja, Mose brinnande buske och plymspirea m.fl. bör inte planteras om så ofta. Hör med våra duktiga medarbetare vad som passar dina perenner bäst!