Så fungerar vår växtgaranti

Vid övriga frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss!

Garantins omfattning

SPR:s växtgaranti gäller för försålda fleråriga, vedartade plantskoleväxter, såsom prydnadsbuskar och träd, häckväxter, klängväxter, barrväxter, rosor, fruktträd och bärbuskar. Ej perenner och sommarblommor.

Garantin gäller inte för skador uppkomna efter inköpstillfället, såsom mekaniska skador (t ex gnagskador, snöskador etc.) skador av gifter, felgödsling, exceptionell kyla eller av undermålig dränering.

Garantin gäller inte heller vid plantering i krukor, urnor eller dylikt, placerade på altaner, balkonger och liknande.

Genom garantin ansvarar vi för att ni får en felfri växt – dvs att den uppfyller statliga krav på sundhet, kvalitet och sortäkthet.

Ersättning

Om växten dör eller vägrar växa, trots att tillhandahållna planteringsanvisningar iakttagits, har köparen rätt att erhålla ny, felfri växt eller återfå köpeskillingen.

Reklamation

Kontakta först plantskolan, vi begär växten i retur eller besiktigar växtplatsen. Viktigt att uppvisa kvittot.

Vårplantering rekl. senast oktober

Sommarplantering rekl. senast oktober

Höstplantering rekl. senaste juni året efter *SPR (Svenska Plantskolornas Riksförbund)